• LAKTİK ASİT (E-270)
Ürün Detay Gıdada bozulmaya neden olacak mikroorganizmaların büyümesini önler, gıdalarda diğer asitliği düzenleyicilere kıyasla koruyucu özelliği yüksektir.