• KAZEİNAT
Ürün Detay Et ürünlerinde bağlayıcı olarak kullanılır.