• Wismax (Malaş Önleyici)
Ürün Detay 25 kg ürün 50 kg ürün ile seyreltilerek çözelti hazırlanır. Dolum yapılan sucuk kurutulmadan önce çözeltiye daldırılır ve daha sonra kurutma işlemi yapılır.